1. พาของสามสิ่งข้ามฝั่ง
เกมแก้ปัญหา 1 พาของสามสิ่งข้ามฝั่ง
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.19 KB