5. ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 2
5. ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 2
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6