6. รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
6. รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.16 MB