โรงเรียนสุจริต
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.98 MB
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.57 KB