หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางปัญญา ถากงตา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 061-1748843
อีเมล์ : panyatha @ gmail . com