กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิตติ ชินณฤวงษ์สกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0969805489
อีเมล์ : jikaloku@gmail.com