ปฐมวัย

นางสาวอุไรทิพย์ ช่วยชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0843087687
อีเมล์ : tip2529_@hotmail.com

นางสาวอรพิน คาวิจิตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 089 472 1913
อีเมล์ : orapinkeeling1989@gmail.com

นางสาวศานตมล ขุมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3