กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชัยยุทธ ฟักมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0868818975
อีเมล์ : krujame2510@gmail.com

นางปัญญา ถากงตา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 061-1748843
อีเมล์ : panyatha @ gmail.com