ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับคณะนายกสโมสรไลออนส์คลับภูเก็ต พร้อมด้วยคณะวิทยากรปราชญ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดภูเก็ต การอบรมนักเรียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานโดยมีนายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล หัวหน้างานอาคารสถานที่รับผิดชอบโครงการได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนแกนนำการบริหารจัดการขยะต้นทางภายในโรงเรียนเข้ารับการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้วิทยากรปราชญ์ท้องถิ่นได้จัดวางโครงสร้างการบริหารงาน จัดฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ฐานที่ 1 การทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพทางเศษอาหาร ฐานที่ 2 การทำกระถางจากเศษผ้า ฐานที่ 3 การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำชีวภาพ โดยมีคณะครูประจำฐานการเรียนรู้กำกับดูแลความเรียบร้อยนักเรียนในแต่ละฐาน ณ อาคารอเนกประสงค์ฟีฟาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30น.-17.00น. (ภาพครูบุ๊ค/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,12:52   อ่าน 204 ครั้ง