ภาพกิจกรรม
แข่งขันเรือแคนู ประจำปี 2565
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ตในโครงการแข่งขันเรือแคนู ประจำปี 2565 ร่วมการแข่งขันพายเรือแคนูและร่วมกองเชียร์นักกีฬาทีมโรงเรียน ฝ่ายการแข่งขันพายเรือแคนูมีนางสาวอรุณี อิสระโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายภานุพงศ์ นิ่มนวล น.ส ประภัสสร เกตุคง และนายศุภฤกษ์ สุขวัฒนา คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมฝึกซ้อมนักกีฬาและจัดส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันพายเรือแคนู ผลการแข่งขันพายเรือแคนูได้รับรางวัล ระยะ 100 เมตร 1.ชนะเลิศรุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 2. ชนะเลิศรุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง 3. ชนะเลิศรุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 4.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 5. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ฝ่ายกองเชียร์นำโดย นางปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกสอน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ร่วมเชียร์นักกีฬาทีมโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อตลอดการแข่งขัน ณ คลองมุดง บ้านบ่อแร่ ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.00น.(ภาพครูหงส์ ครูทิพย์ ครูภานุพงศ์ ครูบุ๊ค/ข่าวชายขอบ)
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,11:42   อ่าน 242 ครั้ง