ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Obec Content Center
นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต และ นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ คณะแกนนำขยายผล สพป.ภูเก็ต ได้ดำเนินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Obec Content Center เรื่อง การใช้คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบการบริหารจัดการคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จำนวน 22 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00น.-17.00น.
(ภาพครูบุ๊ค/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,14:14   อ่าน 100 ครั้ง