ภาพกิจกรรม
ครูแกนนำร่วม เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 1
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมคณะครูแกนนำร่วม เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพครูสู่การพัฒนาโรงเรียนแกนนำ จัดโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00น.-17.30น. (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,16:03   อ่าน 56 ครั้ง