ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง (Day Camp) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นางสาวอรุณี อิสระโชติ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ร่วมกับคณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 115 คน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (ภาพวิทยากรประจำฐาน/ข่าวครูณัฐสริลชา)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,15:56   อ่าน 32 ครั้ง