ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นางสาวอรุณี อิสระโชติ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ร่วมกับคณะครู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ภาพวิทยากรประจำฐาน//ข่าวครูณัฐสริลชา)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,16:06   อ่าน 56 ครั้ง