ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ Devlopmental Evaluation (DE) ช่วงกลางน้ำ ปี 3
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครูแกนนำ และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Devlopmental Evaluation (DE) ช่วงกลางน้ำ ปี 3 ซึ่งร่วมวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บูรณาการร่วมวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมครั้งนี้โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 15-16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 (ภาพ/ข่าวครูชายขอบ)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,14:46   อ่าน 22 ครั้ง