ภาพกิจกรรม
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต ร่วมโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รองประธานสนามสอบ นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลางสนามสอบ นางสาวจรรยา หลิมภากรกุลและนางสาวแวยะห์ เจ๊ะซอ ครูโรงเรียนแหลมพันวาปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ ขณะการดำเนินการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มีคณะกรรมการศูนย์สอบ สพป.ภูเก็ต เข้าตรวจ เยี่ยม การทดสอบในครั้งนี้ จัดการทดสอบโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.- 12.30 น. (ภาพครูดาว/ข่าวครูชายขอบ)
 
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,14:50   อ่าน 22 ครั้ง