ภาพกิจกรรม
ปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และนางหฤทัย นวลศรี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมปรับพื้นฐานร่วมกับครูผู้สอนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน และนางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช ครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปรับพื้นฐาน 4 รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นางรพีพร นันทภักดิ์ นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญซ์ นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ และนางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (ภาพครูมีนา ครูหนิง ครูอรุณี/ข่าวครูณัฐสริลชา)
 
https://www.phuketarea.go.th/web/view.php?article_id=823

https://www.facebook.com/aonambor
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2566,11:55   อ่าน 40 ครั้ง