ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง (สนทนาศิษย์ลูก) 1/2566
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ร่วมเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง (สนทนาศิษย์ลูก) พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่ายชี้แจงนโยบายต่างๆ กับผู้ปกครอง และครูประจำชั้นมอบเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ(ภาพ-ธนดล ม.2*ครูชายขอบ/ข่าวครูสุ่ย)
 
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,16:23   อ่าน 34 ครั้ง